teleporady

Pracownicy RCZ w Lubinie z odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Minister Zdrowia wyróżnia za osiągnięcia w walce z COVID–19

Mamy zaszczyt poinformować, iż w uznaniu zasług w walce z pandemią wirusa COVID – 19 Minister Zdrowia przyznał odznaczenie „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dwóm wybitnym pracownikom Regionalnego Centrum Zdrowia. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 13 października 2021 roku o godzinie 12.30 w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka w DUW we Wrocławiu.

To właśnie Oni dbali z nieskończonym zaangażowaniem o to, by środki ochrony osobistej, których niedobór był widoczny najbardziej na początku epidemii koronawirusa, trafiły do tych jednostek organizacyjnych, które jako pierwsze udzielały świadczeń chorym z koronawirusem. 

To właśnie Oni bezustannie prowadzili szkolenia, niezależnie od dnia tygodnia poświęcali swój czas dla tych, którzy w pierwszej linii stykali się z zakażonymi.

To właśnie Oni z pomocą całego personelu powstrzymali pierwszą i kolejne fale covidowe dbając o zdrowie nas wszystkich.

Pan Mariusz Golec – Dyrektor Medyczny i Pani Agnieszka Bukowska – Z – ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

Pan Mariusz Golec od marca 2020 r. wdrożył koncepcję działania szpitala w czasie pandemii Covid – 19, inicjator rozwiązań logistycznych zapobiegających szerzeniu się wirusa SARS – CoV – 2 zarówno wśród personelu szpitala jak i hospitalizowanych Pacjentów. Pomysłodawca zmian proceduralnych dla personelu lekarskiego podmiotu z naciskiem na bezpieczeństwo epidemiologiczne a także zasad obowiązujących na triage oraz trybów przyjęcia Pacjentów do jednostki. Inspirator ciągłości pracy szpitala jako całości, dzięki Jego inicjatywie wszystkie istotne jednostki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych kontynuowały działalność, służąc zarówno lokalnej społeczności, jak i niosąc pomoc potrzebującym spoza rejonu działalności podstawowej Podmiotu.

Pani Agnieszka Bukowska od początku wdrożonych działań epidemicznych wspomagała pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jednostki bezpośrednio zaangażowanej w realizacje działań diagnostyczno – leczniczych dla Pacjentów z podejrzeniem / rozpoznaniem COVID – 19. Zreorganizowała pracę w SOR a następnie we wszystkich jednostkach szpitala w celu poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego, znajdując logistyczne i twórcze rozwiązania uniemożliwiające transmisje zakażenia. Prowadziła szkolenia dla personelu szpitala w obszarze bezpieczeństwa epidemicznego. Inicjowała i realizowała wykonanie badań diagnostycznych w kierunku COVID – 19 pracownikom szpitala. Wspomagała merytorycznie personel w ciągu dnia a nierzadko także w godzinach nocnych. Udzielała cennych wskazówek postępowania p/epidemicznego mających wpływ na bezpieczeństwo personelu szpitala i przychodni. 

RCZ nagrody

"