11.12.2020

Podsumowanie konferencji naukowo-szkoleniowej POSTĘPY GERIATRII

V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne już za nami.

Barbórkowe spotkanie geriatryczne.

 

Dziękujemy za liczne zainteresowanie konferencją oraz czynny udział blisko 80 osób. Składamy wyrazy uznania dla wykładowców za inspirujące wykłady oraz szczególne gratulacje dla zwycięzców konkursu prac naukowych:

I miejsce ex aequo

·  praca zespołowa studenckiego koła naukowego w składzie: Marta Gorczyca, Jagna Gołębiowska, Maria Bednarz pt.: „Obciążenie pacjentów geriatrycznych lekami o aktywności antycholinergicznej"

·  oraz praca zespołowa w składzie: Kornelia Szendzielorz-Honisz, Grzegorz Honisz pt.: „Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ w czasach pandemii COVID-19"

II miejsce

praca zespołowa w składzie: Wojciech Pluskiewicz, Robert Wilk, Piotr Adamczyk, Marcin Hajzyk, Michał Swoboda, Artur Sladek, Bogdan Koczy pt. "The incidence of arm, forearm and hip osteoporotic fractures during early stage of COVID-19 pandemic"

III miejsce

praca zespołowa w składzie: Michał Górski, Jagoda Garbicz, Agnieszka Relidzyńska, Iwona Cabaj-Wiater pt. "Zaburzenia depresyjne wśród pensjonariuszy ośrodka opieki długoterminowej w obliczu izolacji spowodowanej pandemią COVID-19"

 

Nagrody pieniężne w konkursie ufundował Szpital Geriatryczny im. JP II w Katowicach natomiast nagrody rzeczowe w postaci publikacja książkowej – ufundowała Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Dla osób, które zarejestrowały się na konferencję, ale nie miały możliwości udziału w dniu 5.12.2020, organizatorzy przygotowali retransmisję wydarzenia w dniu 19.12.2020 – proszę oczekiwać widomości e-mail ze szczegółami od organizatorów.
 
Do zobaczenia za rok!