teleporady

Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.

Niezależna opinia z badania planu połączenia

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2019 z dnia 23 września 2019 r. (Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.), niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r., Spółce została doręczona, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. sporządzonego dnia 23 września 2019 r.

Treść opinii:

Opinia_EMC_PENTA clean.T

"