03.08.2023

Ograniczenia w wystawianiu recept na leki psychotropowe

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady dot. leków psychotropowych

Drodzy Pacjenci,

2 sierpnia 2023 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany dotyczące wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe. Nowe zasady przepisywania recept wynikają z podpisanego przez Ministra Zdrowia 12 lipca 2023 r. rozporządzenia.

Konieczność weryfikacji przepisanych oraz zrealizowanych recept

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz będzie musiał sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków za pośrednictwem:

  • systemu gabinetowego (w oparciu o dane z Internetowego Konta Pacjenta), lub
  • wywiadu z pacjentem - jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.


Fakt takiej weryfikacji lekarz będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach.
Po wejściu w życie rozporządzenia lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania ma obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach.

Również w przypadku recepty na zamienniki tych środków. Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N
lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Pełna lista preparatów znajduje się na stronie ezdrowie:
ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/nowe-zasady-dla-recept-na-psychotropy

Lekarze POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia, dlatego obowiązek weryfikacji historii recept nie dotyczy lekarzaPOZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację.

Inni lekarze

Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, a także lekarze dentyści, mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem.

Posiadasz IKP/mojeIKP ? Upoważnij lekarza do wystawienia recept online

Jeśli używasz aplikacji mojeIKP na telefon lub przynajmniej raz zalogowałeś się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czyli je
uruchomili. Pacjent może udostępnić lekarzowi swoją historię wystawionych i zrealizowanych recept:
- przez Internetowe Koto Pacjenta (IKP)
- aplikację na telefon mojeIKP
- kod, który podczas wizyty dostanie SMS-em na telefon.

Co jeśli pacjent jest niepełnoletni?
W imieniu niepełnoletniego dziecka może to zrobić rodzic, który ma dostęp do jego konta dziecka. Automatycznie taki dostęp ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS. Jeśli pacjent ma udostępnić swoje recepty lub recepty swojego dziecka przez IKP lub
mojeIKP, łatwiej będzie mu to zrobić, jeśli będzie znał numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) lekarza.

Udostępnianie historii recept podczas wizyty
Podczas konsultacji najszybszym i najłatwiejszym sposobem udostępniania jest metoda SMS-owa:

  • lekarz ustala z pacjentem zakres jego upoważnienia, czyli wgląd do recept
  • lekarz prosi o dostęp w swoim systemie gabinetowym
  • pacjent dostaje kod przez SMS na swój telefon
  • lekarz wpisuje kod do systemu i uzyskuje wgląd przez 24 godziny w historię recept
    pacjenta.

Szczegółowy opis procedury dla pacjenta jest też na stronie pacjent.gov.pl - zobacz.

e-recepty

Co jeśli nie masz IKP, ani aplikacji mojeIKP?

Jeśli:

  • nie używasz aplikacji mojeIKP na telefon
  • nigdy nie zalogował_ś się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,

możesz otrzymać e-receptę na środki odurzające i psychotropowe po szczegółowym wywiadzie podczas wizyty na temat leków, które zażywasz.