teleporady

05.05.2022

Odwiedziny w Piasecznie - aktualizacja (Oddział Internistyczny)

Aktualizacja odwiedzin - Piaseczno, Oddział Internistyczny

Drodzy Pacjenci,

z powodu trwającej nadal sytuacji epidemicznej z dniem 5 maja 2022 r. wstrzymujemy odwiedziny u pacjentów na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Serca.
Decyzja spowodowana jest dużą ilością osób hospitalizowanych w stanie ciężkim i licznych izolacji z powodu chorób zakaźnych.
Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Ważne!
W wyjątkowych sytuacjach umożliwiamy odwiedziny jednej osoby na maksymalnie 15 minut,  po uzyskaniu zgody Ordynatora Oddziału lub lekarza prowadzącego.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta
Informacji udzielamy każdego dnia w godz. 13:30-15:30 drogą telefoniczną, pod numerem tel. 661 300 382.
Przypominamy, że lekarz prowadzący może udzielić informacji wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta (czyli wpisanym w dokumentację medyczną). Informacji o pacjentach nowo przyjętych lekarz udziela w trakcie dyżuru pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

" "