teleporady

Nowy program pomocy osobom starszym i ich opiekunom w Katowicach

Nowy program pomocy osobom starszym i ich opiekunom w Katowicach

Opiekujesz się na co dzień kilkoma osobami w sąsiedztwie, ale brakuje ci czasu, środków i siły? W Katowicach ruszył program SMARTOPIEKA, dzięki któremu osoby opiekujące się seniorami mogą otrzymać realną pomoc w codziennych obowiązkach. Podopieczni muszą być mieszkańcami Miasta Katowice.

Program jest przygotowany tak aby jednocześnie zapewnić opiekę osobom starszym i niesamodzielnym, a ich opiekunów wesprzeć w najtrudniejszych zadaniach.

- Chcemy pomóc zarówno osobom starszym jak i tym, którzy na co dzień opiekują się swoimi sąsiadami, znajomymi czy krewnymi. – mówi Anna Brzęska-Mikoda – koordynator projektu z ramienia Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Bliskość miejsca zamieszkania opiekuna i jego podopiecznych zdecydowanie poprawia efektywność czasu poświęconego na wykonywanie usług opiekuńczych. Stwarza też możliwość wytworzenia się w lokalnej społeczności sąsiedzkich sieci wsparcia.

Potrzeby podopiecznych określane są przez lekarzy i pielęgniarki Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Ocena stanu zdrowia osoby starszej jest przeprowadzana w domu pacjenta podczas pierwszej domowej wizyty. W czasie trwania programu lekarz geriatra oraz pielęgniarka monitorują stan zdrowia pacjenta w trakcie kolejnych dwóch wizyt.  Opiekun sprawujący opiekę nad osobami starszymi jest z kolei wspierany merytorycznie przez profesjonalnego opiekuna medycznego będącego pracownikiem szpitala.

Podejmując rolę opiekuna trzech starszych osób i wypełniając wszystkie ustalone z koordynatorami programu obowiązki, przez 12 miesięcy będziemy otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych. Jednak największą zaletą programu jest profesjonalne wsparcie w codziennej opiece nad osobami starszymi. Chodzi tu głownie o pomoc w pielęgnacji ciała np.: utrzymanie higieny, czesanie, golenie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, asystę w czynnościach pielęgnacyjnych:  podawanie leków, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp., pomoc w odżywianiu się np.: przygotowanie i dostarczanie posiłków oraz produktów żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę, pomoc w zaopatrzeniu i utrzymaniu gospodarstwa domowego np.: drobne zakupy, sprzątanie, pranie. Na wsparcie można będzie liczyć także w sprawach typowo organizacyjnych jak: ustalanie wizyt lekarskich, towarzyszenie w nich, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych, zgłaszanie niezbędnych napraw, ułatwianie kontaktów z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Osoby starsze korzystają z wyżej wymienionego wsparcia całkowicie bezpłatnie.

Projekt  „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 739 047 347

"