teleporady

20.12.2021

Nowoczesna endoskopia - Artur Raiter dołącza do RCZ w Lubinie

Znakomity gastroenterolog Artur Raiter w RCZ Lubin

Do grona lekarzy w Regionalnym Centrum Zdrowia dołączył zespół wysokiej klasy specjalistów z zakresu endoskopii: lek. Joanna Szełemej, lek. Kamil Gajecki i lek. Olaf Mędraś, z lek. Arturem Raiterem na czele. Nowatorskie podejście, wieloletnie doświadczenie i doskonałe umiejętności nowej kadry pozwalają na skuteczną pomoc w bardzo trudnych przypadkach, w tym pacjentom kardiologicznym i wymagającym intensywnej opieki medycznej.

Zespół pod przewodnictwem Artura Raitera specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach z zakresu endoskopii oraz endoultrasonografii. Do najczęstszych chorób diagnozowanych i leczonych przez nowych specjalistów należą przede wszystkim klasyczne choroby cywilizacyjne, spowodowane m.in. nieodpowiednią dietą, nadmiarem stresu czy też brakiem regularnej aktywności fizycznej.  Są to w szczególności schorzenia:

  • trzustki,
  • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • dróg żółciowych.

Pacjenci Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie mogą liczyć na szybką i doraźną pomoc w trudnych przypadkach. Nowy zespół specjalistów wyróżnia otwartość na niestandardowe przypadki medyczne, łączenie różnorodnych technik endoskopowych, doskonałe zgranie i umiejętność współpracy. To właśnie efektywny, odpowiednio dobrany zespół i umiejętność wykorzystania nowoczesnego sprzętu umożliwiają wprowadzenie szerokiego wachlarza zabiegów dostępnych dla pacjentów szpitala w Lubinie. 

  Artur-Raiter-RCZ-Lubin

" "