01.03.2022

медична допомога для України | pomoc medyczna dla Ukrainy

медична допомога для України | pomoc medyczna dla Ukrainy

Пані та панове,

Повідомляємо, що кожен громадянин України, який прибув до нашої країни у зв’язку з військовою агресією Росії, може отримати компенсаційну медичну допомогу в закладах ЕМС за договором з Національним фондом охорони здоров’я.

Перелік медичних пільг:

 • Клініки POZ
 • Спеціалізовані клініки
 • Лікування в стаціонарі

Необхідна документація:

Пільги поширюються на громадян України, які прибули до нашої країни після 24 лютого 2022 року. Медична допомога буде надаватися на підставі документу, що підтверджує легальне перебування (довідка Прикордонної служби Республіки Польща, або відбиток штампу прикордонної служби в проїзному документі після 24 лютого 2022 року ).

Важливо!

 •  Правила надання медичних послуг громадянам України та їх поселення будуть такими ж, як і у випадку з польськими пацієнтами.
 • Пільги, надані громадянам України, буде виплачуватися Національним фондом здоров’я з державного бюджету.
 • Громадяни України отримають додаткове право на медичні послуги в Польщі.

Більше інформації на сайті уряду: https://bit.ly/komunikat_NFZ

 

----------------------------

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przybył do naszego kraju w związku z agresją militarną Rosji, może skorzystać z refundowanej pomocy medycznej w placówkach EMC, w ramach kontraktu z NFZ.

Zakres świadczeń medycznych:

 • Poradnie POZ
 • Poradnie specjalistyczne
 • Leczenie szpitalne

Niezbędna dokumentacja:

Świadczenia dotyczą obywatela Ukrainy, który przybył do naszego kraju po 24.02.2022 r. Pomoc medyczna będzie udzielana na podstawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt (zaświadczenia wydanegoprzez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej w dokumencie podróży wystawionego po 24 lutego 2022 r.).

Ważne!

 • Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów.
 • Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków budżetu państwa.
 • Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Więcej informacji na stronie rządowej: https://bit.ly/komunikat_NFZ