01.04.2022

медична допомога для України – оновлення | pomoc medyczna dla Ukrainy

Pomoc dla uchodźców – aktualizacja | Допомога біженцям – оновлення

Допомога біженцям з України у сфері охорони здоров'я – оновлення


12 березня набув чинності Закон Польщі про допомогу нашим східним сусідам у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Спеціальний закон надає біженцям з України низку пільг, зокрема безкоштовний доступ до медичної допомоги, відшкодування витрат на лікарські засоби та постачання медичних виробів на тих самих умовах, що й для застрахованих осіб в Польщі.

Допомога у сфері охорони здоров’я передбачає доступ до імунізації дітей, а також тести та вакцинацію проти COVID-19 разом із лікуванням

 

Важливо!
Закон не передбачає

 • лікування та санаторно-курортної реабілітації;
 • права на лікування за межами території Польщі;
 • відшкодування витрат на лікування за кордоном відповідно до транскордонної директиви.

 

Документи, що дають право на користування медичними послугами

Крім документів, що досі надавали право на користування медичними послугами (наприклад, паспорт, посвідчення водія, посвідчення особи, довідка Прикордонної служби Республіки Польща), таке право будуть передбачати також:

 • спеціальний номер PESEL;
 • електронний документ – доступний після отримання номера PESEL та створення довіреного профілю;
 • роздруківка підтвердження про створення довіреного профілю.

Хто може скористатися медичними послугами?

Положення поширюються на осіб, які перетнули кордон через збройний конфлікт (після 24 лютого). Закон гарантує надання послуг:

 • громадянам України, а також їхнім чоловікам/дружинам, які не мають громадянства України;
 • громадянам України, які мають Карту Поляка;
 • найближчим членам сім'ї громадянина України, який має Карту Поляка;
 • дітям, народженим в Польщі громадянкою України або дружиною громадянина України, яка перетнула польсько-український кордон.

 

----------------------------

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy z zakresu opieki zdrowotnej – aktualizacja

12 marca w życie weszła ustawa dotycząca pomocy naszym wschodnim sąsiadom, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Specustawa przyznaje uchodźcom z Ukrainy szereg świadczeń, w tym bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne na takich samych zasadach, jak osobom ubezpieczonym w Polsce.

Pomoc z zakresu zdrowia obejmuje dostęp do szczepień ochronnych dzieci, a także testy i szczepienia przeciwko COVID-19 wraz z leczeniem w tym zakresie.
 

Wyjątek!
Ustawa nie obejmuje:

 • leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej
 • prawa do leczenia poza granicami Polski
 • zwrotu kosztów leczenia za granicą na podstawie dyrektywy transgranicznej

Dokumenty uprawniające do skorzystania ze świadczeń

Oprócz dotychczasowo obowiązujących dokumentów (m.in. paszport, prawo jazdy, dowód osobisty, zaświadczenie od Straży Granicznej RP), do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych uprawniać będzie także:

 • specjalny numer PESEL,
 • e-dokument – dostępny po otrzymaniu numeru PESEL i założeniu profilu zaufanego
 • wydruk potwierdzenia o utworzeniu profilu zaufanego

 

Kto może skorzystać ze świadczeń?

Przepisy dotyczą osób, które przekroczyły granicę w związku z konfliktem zbrojnym (po 24 lutego). Ustawa gwarantuje świadczenia:

 • obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego
 • obywatelom Ukrainy z Kartą Polaka
 • członkom najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka
 • dzieciom urodzonym już w Polsce przez obywatelkę Ukrainy bądź małżonkę obywatela Ukrainy, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską.