10.10.2022

Dostępność Plus dla Zdrowia – Szpital św. Rocha w Ozimku

Szpital św. Rocha w Ozimku jest grantobiorcą projektu Dostępność+ dla zdrowia

EMC Instytut Medyczny S.A. jako Szpital św. Rocha w Ozimku jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 2 000 000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli wykonać działania, które wprowadzą ułatwienia dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, m.in. przeprowadzimy prace dostosowawcze oraz wyposażymy pomieszczenia w ramach gabinetu RTG. Przeprowadzimy również prace adaptacyjne na oddziale rehabilitacji. W ramach projektu zostaną zakupione łóżka rehabilitacyjne wraz z szafkami oraz zakupiony sprzęt wspomagający funkcjonowanie Pacjenta ze szczególnymi potrzebami na terenie placówki. Zmodernizowana i dostosowana zostanie również strona internetowa placówki oraz wprowadzone zostanie oznakowanie umożliwiające pacjentowi swobodne poruszanie się po obiekcie. 

 

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

 

belka 2