01.10.2018

Charytatywnie badamy dzieci w ramach #17milionów

Akcję dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wspieramy przez cały październik

Grupa EMC jest partnerem medycznym akcji #17milionów


W ramach akcji przeprowadzimy bezpłatne badania RTG stawów biodrowych u dzieci w wieku od 2 do 18 lat, cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce (MPD), które są  w III IV lub V stadium zaawansowania choroby w skali GMFCS.

Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą zgłaszać sie na badania na  stronie internetowej akcji #17milionów. Akcja trwa do końca października.

Badania będą wykonywane w naszych szpitalach w Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach, Kwidzynie, Ozimku, Kamieniu Pomorskim, Kowarach, Piasecznie i Lubinie.

Mózgowe porażenie dziecięce w skrócie MPD, z ang. cerebral palsy) to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, który obejmuje zaburzenia ruchu i postawy. Najczęstsze problemy, które towarzyszą dziecięcemu porażeniu mózgowemu to słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność) oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem. Mózgowe porażenie dziecięce występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci. Osoby z MPD wymagają stałej opieki i rehabilitacji przez całe życie.

Na świecie jest ponad 17 milionów ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością i od tej liczby pochodzi nazwa akcji. W Polsce 40% dzieci dotkniętych MPD zagrożonych jest neurogennym zwichnięciem stawów biodrowych. Dlatego głównym celem naszej tegorocznej kampanii #17milionów jest zainicjowanie działań mających na celu utworzenie w Polsce Krajowego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD.

Organizatorem akcji jest Fundacja Kolorowy Świat