teleporady
Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne

EKG 

EKG spoczynkowe
Podstawowe informacje

Elektrokardiogram - zwykle nazywany EKG - to obraz elektrycznej aktywności serca, rejestrowany przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i kończyn. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie) Badanie tylko w części przypadków pozwala rozpoznać zawał czy chorobę wieńcową. Może być wykonane w gabinecie lekarskim, przychodni albo przy łóżku chorego.

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel,  którym skóra smarowana   jest   przed   założeniem   elektrod,   zwiększa   przewodzenie   pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik w postaci graficznego wykresu    jest interpretowany przez lekarza.

USG, Ultrasonografia – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s.

Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG dopplerowskie pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Jako metoda całkowicie nieinwazyjna jest obecnie najpopularniejszym typem badania naczyń pozwalającym na dokładną ocenę zmian w zdecydowanej większości przypadków. Metoda wykorzystywana jest np w skleroterapii.

Nasze pracownie USG wykonują następujące badania:

 

 • USG Doppler naczyń
 • USG Doppler serca
 • USG Doppler tętnic kończyn dolnych
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler żył kończyn dolnych
 • USG Jamy brzusznej niemowląt
 • USG Szyi
 • USG dołu podkolanowego
 • USG ginekologicznie
 • USG jamy brzusznej lub układ moczowy
 • USG jąder
 • USG nerek
 • USG niemowląt - tarczyca, węzły chłonne, zmiany
 • USG piersi
 • USG prostaty
 • USG pęcherza moczowego
 • USG stawu kolanowego
 • USG stawu obojczykowo-barkowego
 • USG stawu ramiennego
 • USG stawu łokciowego
 • USG tarczycy
 • USG (ECHO) serca

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "