teleporady
Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne

 • Wykonujemy także następujące badania:
 • Biopsja cienkoigłowa tarczycy
 • Cytologia 
 • Cytologia na podłożu płynnym
 • Badanie tętna płodu detektorem
 • EKG spoczynkowe
 • 24h HOLTER RR
 • 24h HOLTER EKG
 • Badanie pola widzenia
 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Spirometria      
 • Testy alergologiczne
 • Psychotesty
 • Audiometria
 • Anoskopia, rektoskopia

Informacja i rejestracja

" "