teleporady
Badania laboratoryjne - pakiety

Badania laboratoryjne - pakiety

ul. Łowiecka 24 
ul. Pilczycka 148

PAKIETY BADAŃ:

PROFILAKTYKA MIAŻDŻYCY I CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 130 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Lipidogram (Chol. Całk., LDL, HDL, TG)
Sód
Potas we krwi
Wapń całkowity
Kreatynina (eGFR)
Żelazo
Glukoza
Badanie moczu - analiza ogólna
Białko CRP-ilościowo
Kwas moczowy
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
g-glutamylo-transpe
Bilirubina całkowita
PT (Czas protrombinowy,wskaźnik INR)
TSH III generacji

PROFILAKTYKA CUKRZYCY I CHORÓB METABOLICZNYCH - 300 PLN

Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Lipidogram (Chol. Całk., LDL, HDL, TG)
Kwas moczowy
Krzywa cukrowa (glukoza na czczo i po 1h)
Kreatynina (eGFR)
Sód
Potas we krwi
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
g-glutamylo-transpeptydaza (gamma- GT,GGTP)
HbA1c (hemoglobina glikowana)
Insulina
C-peptyd
25OH Witamina D3
Wapń całkowity
Bilirubina całkowita

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ PAMIĘCI - 70 PLN

TSH III generacji
Witamina B 12
VDRL (WR)
Lipidogram (Chol. Całk., LDL, HDL, TG)
Glukoza

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA DLA MĘŻCZYZN - 80 PLN

PSA całkowity
CEA-antygen rakowo-płodowy (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś)
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA DLA KOBIET - 115 PLN

CEA-antygen rakowo-płodowy (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś)
CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)

PROFIL LABORATORYJNY PODSTAWOWY - 65 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Badanie moczu - analiza ogólna
Glukoza
Kreatynina (eGFR)
Lipidogram (Chol. Całk., LDL, HDL, TG)
Sód
Potas we krwi

PROFIL POSZERZONY DLA MĘŻCZYZN - 140 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)B
Badanie moczu - analiza ogólna
Glukoza
Sód
Potas we krwi
Lipidogram (Chol. Całk., LDL, HDL, TG)
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
Kreatynina (eGFR)
Kwas moczowy
TSH III generacji
PSA całkowity
Testosteron

PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM - 60 PLN

Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Grupa krwi + Rh
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
PT (Czas protrombinowy,wskaźnik INR)
Sód
Potas we krwi
Kreatynina (eGFR)

PROFIL POSZERZONY DLA KOBIET - 150 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Badanie moczu - analiza ogólna
Glukoza
Sód
Potas we krwi
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
Kreatynina (eGFR)
Cholesterol całkowity
Kwas moczowy
TSH III generacji
FSH (hormon stymulujący folikulinę)
Estradiol
Progesteron
Żelazo
Wapń całkowity

PROFILAKTYKA CHORÓB NEREK, DNA MOCZANOWA - 40 PLN

Kreatynina (eGFR)
Sód
Potas we krwi
Kwas moczowy
Badanie moczu - analiza ogólna

PROFILAKTYKA PRZED PLANOWANĄ CIĄŻĄ - 280 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Badanie moczu - analiza ogólna
Glukoza
Żelazo
Sód
Potas we krwi
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
TSH III generacji
Anty-HBs - test ilościowy
Toksoplazma IgG - test ilościowy
Toksoplazma IgM - test jakościowy
Różyczka IgG-test ilościowy
Chlamydia trachomatis IgG - test ilościowy
Chlamydia trachomatis IgM - test ilościowy
Cytomegalovirus (CMV) IgG
Cytomegalovirus (CMV) IgM
HIV antygen / anty HIV 1 / HIV 2 (Combi test)

DIAGNOSTYKA BORELIOZY - 240 PLN

Borelioza IgG - ilościowo
Borelioza IgM - ilościowo
Borelioza IgG met. Western Blot

DIAGNOSTYKA ANEMII - 160 PLN

Badanie OB
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Żelazo
Transferyna
Ferrytyna
Witamina B12
Retikulocyty
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
TIBC
Kwas foliowy

PROFIL GASTROLOGICZNY - 85 PLN

Albumina
Morfologia + rozmaz 5 diff (auto)
Białko CRP-ilościowo
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
g-glutamylo-transpeptydaza (gamma- GT,GGTP)
Bilirubina całkowita
Amylaza (diastaza) (AMY)
HBs antygen (WZWB) test jakościowy
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)
PT (Czas protrombinowy,wskaźnik INR)

PROFIL TARCZYCOWY - 90 PLN

TSH III generacji
FT3 (wolne T3)
FT4 (wolne T4)
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

Informacja i rejestracja

" "