Rozwiązania dotyczące przyjęć dla POZ oraz AOS

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID19 Zespół Przychodni Lubmed wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.

Rejestracja dla Pacjentów POZ wszystkich Przychodni LUBMED odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 76 746 76 00 lub 76 746 76 60.
Dla usprawnienia obsługi naszych Pacjentów uruchomiliśmy w naszych Placówkach dodatkowe numery telefonu, pod którymi możliwe jest zarejestrowanie się do lekarza POZ, specjalisty oraz uzyskanie dodatkowych informacji o trybie działania danej / wskazanej przychodni:

Pacjenci Przychodni nr 1 ul. Armii Krajowej - 76 746 75 10
Pacjenci Przychodni nr 2 ul. Wyszyńskiego- 76 746 74 10
Pacjenci Przychodni nr 3 ul. Gwarków - 76 746 76 10

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy wytycznymi służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia i NFZ wszystkie porady realizowane przez lekarzy POZ stają się TELEPORADAMI.
Jeśli lekarz w trakcie rozmowy z Pacjentem lub z innych wskazań zdecyduje, że jest konieczna wizyta osobista Pacjenta w przychodni lub wizyta domowa, Pacjent zostanie o tym poinformowany przez lekarza w trakcie rozmowy telefonicznej.

Termin i godzina wizyty stacjonarnej w przychodni lub wizyty domowej zostanie wyznaczona i przekazana Pacjentowi telefonicznie przez lekarza.
Prosimy, aby nie zgłaszać się do przychodni po recepty.
Prośbę o wyznaczenie wizyty recepturowej (leki do kontynuacji leczenia) należy zgłosić telefonicznie. Kod do wystawionej e-recepty zostanie przekazany telefonicznie.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów i Personelu, w Przychodni mogą przebywać jedynie Pacjenci zarejestrowani na wizytę stacjonarną do lekarza POZ lub AOS lub z aktualnym skierowaniem do laboratorium.

Do przychodni należy wchodzić pojedynczo na wezwanie personelu.

Każdy z Pacjentów będzie proszony o wypełnienie ankiety i poddanie się pomiarowi temperatury.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju oraz regionie tryb rejestracji i realizacji wizyt może ulec zmianie, o czym Pacjenci będą informowani telefonicznie oraz na stronie www Zespołu Przychodni Lubmed.