teleporady

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik oddziału: lek. Mirosław Wydraspecjalista ginekolog - położnik
Lekarze specjaliści:lek. Tomasz Drążek - specjalista ginekolog - położnik
lek. Jacek Hłuszij - specjalista ginekolog - położnik
lek. Maciej Sobolewski - specjalista ginekolog - położnik
lek. Olga Piotrowska- specjalista ginekolog - położnik                   
lek. Tomasz Walasek- specjalista ginekolog - położnik
lek.  Andrzej Kapłon- specjalista ginekolog- położnik                      lek. Artur Balcewicz- specjalista ginekolog-położnik                       lek. Maria Iżycka- specjalista ginekolog-położnik                      lek. Bartłomiej Wydra- specjalista ginekolog - położnik
lek. Tadeusz Tupaj- specjalista ginekolog - położnik                    lek. Radosław  Grabka-specjalista ginekolog - położnikRezydenci:lek. Anna Kwaśny                            lek. Marta Muc
Położna Oddziałowa: Krystyna Szwaja- mgr położnictwa
Z-ca Położnej Oddziałowej: Dorota Czajkowska

Oddział zapewnia wysoki poziom usług, pełną gotowość diagnostyczną, fachową opiekę okołoporodową oraz specjalistyczne porady i konsultacje.

Ginekologia:

Na naszym oddziale ginekologiczno-położniczym w Lubinie przebywają Pacjentki ze schorzeniami narządów rodnych, gdzie prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne. 
 

Wykonujemy:

  • operacje onkologiczne przy współpracy z oddziałem onkologicznym,
  • operacje ginekologiczne (w tym laparoskopie),
  • laparoskopowa diagnostyka niepłodności,
  • operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego,
  • leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu TVT, TOT,
  • kolpoperineoplastka,
  • cystourethropexia.

Położnictwo:

Oddział ginekologiczno-położniczy w Lubinie oferuje wysokiej jakości opiekę i przyjazną atmosferę podczas porodu. Oprócz położnej prowadzącej poród oraz lekarza położnika, obecny jest również specjalista neonatolog. Dzięki temu mamy możliwość szybszej interwencji w przypadku komplikacji porodowych.

Sala porodowa wyposażona jest w piłki, worki, materace oraz inne urządzenia umożliwiające poród w dowolnej pozycji, wybranej przez przyszłą matkę, w tym pozycji wertykalnych. 

W przypadku braku przeciwskazań  medycznych, bezpośrednio po porodzie, noworodek układany jest na piersi matki ("kontakt skóra do skóry") i przystawiany do piersi. Sale poporodowe funkcjonują w systemie rooming – in umożliwiając nieprzerwany kontakt noworodka i matki ze sobą (o ile  stan zdrowia obojga na to pozwala).

Oddział współpracuje  z bankiem krwi pępowinowej.

Izba przyjęć                                  

Kierownik oddziału- tel. 76 840 15 20 Gabinet lekarski - położnictwo- tel. 76 840 15 21  Gabinet lekarski- ginekologia- tel. 76 840 15 29 Sekretariat położnictwa- tel. 76 840 15 24  Sekretariat ginekologii- tel. 76 840 15 30
"