29.03.2017

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM ZDROWIA

FUNDUSZE NORWESKIE EOG NA LATA 2009-2014 / ZAKOŃCZENIE II ETAPU DZIAŁAŃ/ ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.

logo

ZAKOŃCZENIE  II ETAPU DZIAŁAŃ PROJEKTU/ ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

 

W dniu 29 marca 2017  po 7 miesiącach prac Beneficjent wraz z powołanym Inspektorem Nadzoru dokonał protokolarnego odbioru robót wykonanych w ramach II etapu prac termomodernizacyjnych dla Budynku ABC wraz z dwoma łącznikami, Budynku D wraz z estakadą, Budynku Rezerw Terenowych wraz z estakadą oraz Budynku Prosektorium.

IMAG1881

 

IMAG1879

 

Odbiorom podlegały wykonane modernizacje instalacji  wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w 4 budynkach Szpitalnych. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła około 3,4 mln złotych.

Tym samym zakończony został  trwający prawie 3 lata  projekt, którego nadrzędnym celem  była poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala. Również w ramach zakończenia działań informacyjno- promocyjnych  na każdym  z  4 termomodernizowanych budynków zamieszczono tablice pamiątkowe. 

Tablica Pamiątkowa Budynek ABC wraz z dwoma łącznikami:

Tablica_Pamiatkowa_Laboratorium

 

 

 

 

 

Tablica Pamiątkowa Budynek D wraz z estakadą:

Tablica_Pamiatkowa_Budynek_D

 

 

 

 

 

 

Tablica Pamiątkowa  Budynek Rezerw Terenowych wraz z estakadą wraz z estakadą:

Tablica_Pamiatkowa_Budynek_Rezerw

 

 

 

 

 

 

Tablica Pamiątkowa Budynek Prosektorium:

Tablica_Pamiatkowa_Prosektorium

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące roboty : wymieniono  okna i drzwi – z drewnianych na PCV, budynki kompleksu Szpitalnego  docieplono z zewnątrz, przy okazji kładąc na ścianach tynki w nowej kolorystyce. Wymieniono i zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz grzejniki.  W ramach inwestycji zamontowany został  również system monitoringu i zarządzania zużycia energii cieplnej, który pozwoli w przyszłości na wygenerowanie dodatkowych oszczędności kosztów, związanych z ogrzaniem kompleksu szpitalnego.

Beneficjent skutecznie pozyskał na realizację rzeczonego projektu ponad 3,5 mln dofinansowania pochodzącego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. 

Sam projekt był dużym przedsięwzięciem.  Wymagał dobrego przygotowania infrastrukturalnego oraz logistycznego. Wszelkie prowadzone  prace  wykonywane były na czynnych obiektach,  Szpital działał i przyjmował swoich pacjentów.

 

Łączna wartość projektu wyniosła ponad 5,1 mln złotych

80 % tej kwoty pochodzi z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

zarządzanych przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

20 % to wkład własny Jednostki.