02.08.2016

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM ZDROWIA

FUNDUSZE NORWESKIE EOG NA LATA 2009-2014 / ROZPOCZĘCIE II ETAPU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

LOGO_3

ROZPOCZĘCIE II  ETAPU DZIAŁAŃ PROJEKTU

 

II etap prac termomodernizacyjnych  rozpoczął się przeprowadzeniem  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie obejmowało wykonanie prac termomodernizacyjnych- przewidzianych dla kolejnego etapu realizowanego projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty spośród których Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo złożonej przez firmę Hydrochem DGE S.A. W dniu 2  sierpnia 2016  roku strony zawarły stosowną umowę obejmującą swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla modernizowanych  instalacji  c.o. oraz c.w.u.  w czterech budynkach Szpitalnych.

ZAKRES PRAC I ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH II ETAPU TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJE:

dla Budynkôw:  ABC wraz z dwoma łącznikami , D wraz z estakadą, Rezerw Terenowych wraz z estakadą, Prosektorium zaplanowano:

  • wymianę  i modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania,
  • wymianę i modernizację  instalacji wewnętrznych ciepłej wody użytkowej.

grzejnik 3

 

 

images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach modernizacji instalacji wewnętrznych zamontowany zostanie  system monitoringu i zarządzania zużyciem energii a wszelkie zaplanowane prace z uwagi na działalność medyczną,  prowadzone będą  na czynnym obiekcie Szpitalnym.