29.06.2015

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM ZDROWIA

FUNDUSZE NORWESKIE EOG NA LATA 2009-2014 / ZAKOŃCZENIE I ETAPU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

LOGO_3

ZAKOŃCZENIE I ETAPU DZIAŁAŃ PROJEKTU

 

W dniu 29 czerwca 2015  roku po 7 miesiącach prac Beneficjent wraz z powołanym  Inspektorem Nadzoru dokonał protokolarnego odbioru  robót wykonanych w ramach I etapu prac termomodernizacyjnych dla Budynku ABC wraz z dwoma łącznikami, Budynku D wraz z estakadą, Budynku Rezerw Terenowych wraz z estakadą  oraz Budynku Prosektorium.

 

 Budynek ABC wraz z dwoma łącznikami po I etapie prac termomodernizacyjnych:

 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono ściany zewnętrzne
 • ocieplone zostały  przegrody budynku – docieplono ściany piwnicy przy gruncie

DSC_0004

 

Budynek D wraz z estakadą  po I etapie prac termomodernizacyjnych:

 • ocieplone zostały przegrody budynku - docieplono ściany zewnętrzne
 • ocieplone zostały przegrody budynku - docieplono ścian piwnicy powyżej gruntu
 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono stropodach
 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono strop pod estakadą
 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono ściany w gruncie
 • wymieniona została  stolarka okienna z  drewnianej na PCV

01

 

 

05

 

Budynek Rezerw Terenowych  wraz z estakadą po I etapie prac termomodernizacyjnych:

 • ocieplone zostały  przegrody  budynku – docieplono ściany zewnętrzne
 • ocieplone zostały  przegrody budynku – docieplono strop pod estakadą
 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono stropodach
 • ocieplone zostały przegrody budynku – zamurowano i ocieplono ściany z luxferów
 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono ściany w gruncie
 • wymieniona została stolarka okienna z  drewnianej na PCV
 • wymieniona została stolarka drzwiowa z drewnianej na PCV

06

 

08

 

Budynek Prosektorium po I etapie prac termomodernizacyjnych:

 • ocieplone zostały przegrody budynku – docieplono ściany zewnętrzne
 • ocieplone zostały przegrody  budynku - docieplono stropodach
 • wymieniona została stolarka okienna z  drewnianej na PCV
 • wymieniona została stolarka drzwiowa z drewnianej na PCV

10

 

13

 

 Wartość wykonanych i odebranych robót  wyniosła około 1,6 mln złotych.

Niewątpliwie realizacja zadań przewidzianych w ramach I etapu projektu przybliżyła Beneficjenta do zmniejszenia zużycia energii końcowej, w tym do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego,  jak również wpłynęła w sposób korzystny na poprawę stanu technicznego i wizualnego termomodernizowanych budynków.