teleporady
Badania RTG

Badania RTG

Wykonujemy pełne spektrum badań rentgenowskich, łącznie z badaniami kontrastowymi układu pokarmowego. Niektóre z tych badań wymagają wcześniejszego przygotowania.

O szczegółach każdy pacjent zostanie poinformowany przez  lekarza kierującego lub podczas rejestracji na badanie.

Informacja i rejestracja

" "