Lekarz i pacjent

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

 Informacja o Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR (EASY TO READ). Jest to dokument PDF posiadający warstwę tekstową i obrazy.

O Szpitalu w Kwidzynie (ETR)