teleporady

Chirurgiczne leczenie otyłości

Celem operacji bariatrycznych jest modyfikacja przewodu pokarmowego, aby pacjent przyjmował mniejszą ilość pokarmów i kalorii, bez dyskomfortu z powodu ograniczenia. Obecnie wszystkie operacje bariatryczne wykonywane są techniką laparoskopową, dzięki czemu nasi Pacjenci są w stanie już na drugi dzień po zabiegu samodzielnie opuścić szpitalne łóżko, a w kolejnym dniu wrócić do domu.

Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i ogólnoświatowymi trendami, zabiegi w naszym szpitalu wykonywane są dwiema metodami operacyjnymi:

operacją mankietowej/rękawowej resekcji żołądka
bypassem żołądkowym
w niektórych przypadkach przed właściwym zabiegiem bariatrycznym, wykonujemy zabieg założenia balonu wewnątrzżołądkowego
istnieje również możliwość  wykonania operacji rewizyjnej, której wymagają Pacjenci operowani wiele lat wcześniej, a którzy z upływem lat ponownie zaczęli przybierać na wadze.

Balon wewnątrzżołądkowy

Umieszczony na pewien czas balon w żołądku może być stosowany jako samodzielna metoda zwalczania otyłości. Takie rozwiązanie polecane jest dla pacjentów z bardzo wysoką masą ciała lub z poważnymi chorobami towarzyszącymi. Balon jest wprowadzany do żołądka na okres 6 miesięcy. Późniejszy zabieg operacyjny przeprowadzany jest po upływie około 2 miesięcy od usunięcia balonu z żołądka.

Zabieg jest odwracalny, nie zostawia blizn i ogranicza ból pooperacyjny.

Efekt zabiegu widoczny jest już od pierwszego posiłku, a dzięki niemu możliwa jest utrata masy ciała, średnio do 20 kg.


Operacja mankietowej resekcji żołądka

Zabieg polega na wycięciu części żołądka. Specjaliści starają się, aby po przeprowadzonej operacji objętość żołądka wynosiła około 150 - 200 ml. Dzięki mankietowej resekcji, Pacjenci szybko tracą na wadze, ponieważ spożywają mniej kalorii. Zmniejsza się jednorazowa ilość pokarmu jaką można przyjąć oraz zmniejsza się uczucie głodu, ponieważ hormon głodu (grelina) produkowany jest w części żołądka, która została wycięta.

Bypass żołądkowy

Operacja polega na wydzieleniu z górnej części żołądka niewielkiego zbiornika tzw. poucha o objętości około 50 ml, a następnie wykonaniu zespoleń pomiędzy pouchem, jelitem oraz między pętlami jelitowymi w taki sposób, by zamiast fizjologicznej jednej długiej pętli jelita cienkiego, stworzyć 3 pętle jelitowe:

pętlę pokarmową do której trafia pokarm z małego zbiornika żołądkowego i dopóki jest w tej pętli nie jest poddawany trawieniu przez enzymy pokarmowe
pętlę enzymatyczną, która zawiera enzymy trawienne produkowane przez dwunastnicę, lecz nie mają one kontaktu w tej pętli z przyjętym pokarmem
pętlę wspólną, w której zachodzi już typowy proces trawienia. Pętla ta zaczyna się w dalszej części jelita cienkiego, tzw. jelicie krętym. Dzięki temu poprawia się metabolizm glukozy, czyli następuje znaczna poprawa w leczeniu cukrzycy

Jest to operacja technicznie trudniejsza w porównaniu z mankietową resekcją żołądka. Niektórzy Pacjenci chętniej wybierają ten typ zabiegu ze względu na to, że efekty leczenia są lepsze. Chirurdzy proponują ten typ operacji, zwłaszcza Pacjentom chorujących na trudną do leczenia cukrzycę typu 2, jak również tym, którzy w swojej diecie bazują głównie na produktach słodkich. Słodycze po operacji są dużo gorzej tolerowane, często ich jedzenie wiąże się z nagłymi i nieprzyjemnymi dolegliwościami jamy brzusznej i biegunką.

Nadzór specjalistów

Po leczeniu operacyjnym niezbędny jest medyczny nadzór nad pacjentem. Dzięki niemu jesteśmy w stanie monitorować postępy w leczeniu Pacjentów oraz służyć radą w razie ewentualnych wątpliwości.

Standardowy harmonogram kontroli po tego typu zabiegach, zakłada wizytę kontrolą po tygodniu od opuszczenia szpitala. Następnie w ciągu pierwszego roku regularnie co 3 miesiące. Od drugiego roku kontrole mogą być rzadsze i najczęściej odbywają się co pół roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O LECZENIU OTYŁOŚCI W SZPITALU EUROMEDICARE WE WROCŁAWIU:

www.baria3.pl

 

 

Informacja i rejestracja

" "