Dla samorządów

Współpraca z EMC Szpitale to wymierne korzyści

1. Wspieramy samorządy w zakresie wyboru optymalnej ścieżki rozwoju lokalnego szpitala,  
2. Tworzymy plany restrukturyzacyjne, wskazujące możliwe kierunki rozwoju (wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie organizacji oraz doświadczenie naszych menadżerów w zakresie restrukturyzacji i zarządzania szpitalem),  
3. Wskazujemy możliwe ścieżki pozyskiwania inwestora dla szpitala,  
4. Wskazujemy gotowe rozwiązania, zagrożenia oraz niezbędne kroki proceduralne.

 

 

 

Model zarządzania grupą szpitalną  

podnoszenie jakości świadczonych usług

usprawnienia finansowania i zarządzania płynnością

podnoszenie jakości świadczonych usług

centralizacja usług wspólnych

wykorzystanie efektu skali

globalna współpraca z płatnikami