teleporady

25.02.2016

W Szpitalu św. Anny w Piasecznie otwarto nowy Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc

W czwartek 25 lutego 2016 roku w Szpitalu św. Anny w Piasecznie należącym do Grupy EMC Szpitale odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, którego ordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, Michał Dzięgielewski Z-ca Dyrektora ds. medycznych mazowieckiego NFZ oraz Zarząd Grupy EMC Szpitale. Ceremonię uświetnili także przedstawiciele władz wojskowych, w tym m.in. generał Anatol Wojtan pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Nowy Oddział poświęcił ks. Kanonik Andrzej Krynicki Proboszcz Parafii św. Anny w Piasecznie.

„Cieszę się, że nasi pacjenci z Oddziału Internistycznego, który do tej pory mieścił się w przedwojennym budynku, trafią do nowoczesnego, komfortowo wyposażonego Oddziału” – powiedziała podczas  uroczystości Ewa Maleszyk,  Dyrektor Szpitala św. Anny w Piasecznie.

Nowy Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc liczy 50 łóżek i znajduje się na jednym poziomie, a nie tak jak dotychczas na dwóch piętrach.  23 sale dla pacjentów są 2-3 osobowe z łazienkami. Stany zagrożenia życia leczone są w sali intensywnego nadzoru internistycznego na 3 łóżkach (docelowo 6) z pełnym monitoringiem i nadzorem specjalistycznym.

„Nowością na Oddziale Chorób Wewnętrznych jest pracownia badań czynnościowych oddychania wyposażona  w wysokiej klasy spirometr, który umożliwia wykonywanie badań statycznych i dynamicznych układu oddechowego. Dzięki wyposażeniu w dodatkowe elementy zestaw jest przygotowany do pomiaru wskaźników dyfuzji gazów określających zdolność do przenoszenia gazu z pęcherzyków płucnych do krwi, co jest niezwykle ważne i pomocne w procesie rozpoznawania i monitorowania zmian śródmiąższowych w płucach . ” – powiedział prof. Tadeusz Płusa ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Nowy Oddział znajduje się na drugim piętrze nowego skrzydła budynku Szpitala św. Anny .

„Grupa EMC Szpitale systematycznie  rozwija Szpital w Piasecznie. Z naszej perspektywy to bardzo ważne miejsce na mapie usług zdrowotnych. Obsługuje bowiem nie tylko dynamicznie rozwijającą się populacje mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, ale również mieszkańców południowych dzielnic Warszawy. Po 6 latach funkcjonowania szpitala w rozbudowanym obiekcie, chyba nikt nie wyobraża sobie Piaseczna bez pomocy medycznej w takim zakresie. A potrzeby wciąż rosną”– powiedziała Agnieszka Szpara Prezes EMC Instytut Medyczny.

W pierwszym etapie w 2010 roku obok istniejącego budynku Grupa EMC zbudowała nowy obiekt, w którym w 2011 roku otwarty został Oddział Chirurgiczny, Pediatryczny oraz Położniczo-Ginekologiczny. Kolejną, zakończoną  przed ponad rokiem inwestycją, była  rozbudowa przyszpitalnej Przychodni. Następnym etapem była budowa nowego trzypiętrowego skrzydła, w którym obecnie się znajdujemy

Łącznie Grupa EMC Szpitale zainwestowała już ponad 35 mln zł w rozbudowę Szpitala św. Anny w Piasecznie. Ponad 26 mln zł kosztował pierwszy etap inwestycji, 1,6 mln zł rozbudowa przyszpitalnej Przychodni. Budowa nowego skrzydła pochłonęła ponad 8 mln zł.

„Cieszę się, że mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogą korzystać z usług medycznych w nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się  Szpitalu. Jestem zadowolony ze współpracy z Grupą EMC Szpitale, która dotrzymuje obietnic” – powiedział podczas uroczystości Wojciech Ołdakowski, Starosta Piaseczyński.

Przed otwarciem nowego skrzydła Szpital św. Anny miał 127 łóżek. Po uruchomieniu wszystkich pięter w nowym skrzydle liczba łóżek wzrośnie do ponad 170.  Na parterze nowego budynku będzie powiększona część Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, na pierwszym piętrze znajdzie się powiększona część Oddziału Chirurgicznego, a na drugim Oddział Chorób Wewnętrznych. 

W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc szpitala doświadczony personel medyczny pod kierownictwem prof. Tadeusza Płusy udziela specjalistycznej pomocy w stanach zagrożenia życia w sali intensywnego nadzoru internistycznego,  rozpoznaje i leczy: choroby z patologią układu oddechowego (choroby zapalne, rozrostowe i układowe), choroby układu krążenia, pokarmowego i moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy oraz  kontroluje inne stany chorobowe w zależności od charakteru zagrożenia. Dzięki dobrej współpracy z ośrodkami referencyjnymi możliwe jest dalsze diagnozowanie i leczenie chorych w określonych profilach.

Znajdująca się  na terenie Oddziału pracownia badań endoskopowych układu oddechowego wyposażona jest w dwa bronchofibroskopy firmy Olympus, które umożliwiają kontrolowanie zmian w drogach oddechowych, a także pobieranie materiału do badań histopatologicznych z miąższu płucnego i węzłów chłonnych, wraz z dokumentacją foto i wideo.

Nowa pracowania badań czynnościowych oddychania wyposażona jest w profesjonalny sprzęt spirometryczny firmy MES, który umożliwia wykonywania badań statycznych i dynamicznych układu oddechowego, a także prowadzenie badań prowokacyjnych. Dzięki wyposażeniu w dodatkowe elementy zestaw jest przygotowany do pomiaru wskaźników dyfuzji gazów określających zdolność do przenoszenia gazu z pęcherzyków płucnych do krwi, co jest niezwykle ważne i pomocne w procesie rozpoznawania i monitorowania zmian śródmiąższowych.

W 2015 roku w piaseczyńskim Szpitalu hospitalizowanych było  25 tys. pacjentów,  przeprowadzono 2.500 operacji, na świat przyszło  blisko 1.200 dzieci.

" "