teleporady

08.04.2016

Grupa EMC Szpitale sfinalizowała nabycie blisko 71 proc. udziałów w Spółce Zdrowie prowadzącej Szpital w Kwidzynie

W piątek 8 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa zbycia przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 70,9 proc. udziałów w Spółce Zdrowie na rzecz EMC Instytut Medyczny SA. Udziały w Spółce prowadzącej Szpital Powiatowy w Kwidzynie dzierżawione były przez EMC od 31 maja 2013 roku. Wówczas zawarta umowa zakładała ich wykup najpóźniej do 1 czerwca 2018 roku. Cena nabycia 70,9 proc. udziałów wyniosła 6,5 mln zł.

W piątek 8 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa zbycia przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 70,9 proc. udziałów w Spółce Zdrowie na rzecz EMC Instytut Medyczny SA. Udziały w Spółce prowadzącej Szpital Powiatowy w Kwidzynie dzierżawione  były przez EMC od 31 maja 2013 roku. Wówczas zawarta umowa zakładała ich wykup  najpóźniej do 1 czerwca 2018 roku. Cena nabycia 70,9 proc. udziałów wyniosła 6,5 mln zł.

„Zdecydowaliśmy się na finalizację umowy już teraz, aby zrealizować plany inwestycyjne konieczne do poniesienia w szpitalu. Niezbędna do tego jest  większościowa struktura własnościowa. Nasze plany zakładają wydanie co najmniej 10 mln zł  na modernizację i rozbudowę kwidzyńskiego szpitala. Chcemy, aby utrzymując zakres prowadzonych oddziałów, poprawić warunki pracy personelu i pobytu pacjentów”– powiedziała Agnieszka Szpara, Prezes EMC Instytut Medyczny.

„Szpital w Kwidzynie jest bardzo ważnym podmiotem dla Grupy EMC Szpitale. Plany rozwoju kwidzyńskiej placówki są wspierane przez  obecnych właścicieli Grupy, czyli Penta Investments i PZU. W trakcie blisko trzech lat dzierżawy udało nam się przede wszystkim ustabilizować sytuację finansową szpitala, choć nie obyło się bez zmian na stanowiskach kierowniczych Spółki Zdrowie. Teraz chcielibyśmy wykonać kolejne kroki” – dodała. 

Miasto Kwidzyn oraz Starostwo Powiatowe,  podobnie jak w wiele innych samorządów z którymi współpracuje Grupa EMC Szpitale, są zainteresowane wspieraniem rozwoju kwidzyńskiej placówki i pozostają udziałowcami Spółki Zdrowie.

Szpital w Kwidzynie prowadzi  9 Oddziałów: Chirurgiczny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Urologiczny, Położniczo-Ginekologiczny, Noworodków i Wcześniaków, Dziecięcy, Wewnętrzny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kwidzyńska placówka ma blisko 160 łóżek.

W 2015 roku w Szpitalu w Kwidzynie hospitalizowanych było 8.627 osób, czyli o 1.252 pacjentów więcej niż w 2014 roku, gdy hospitalizowano 7.375 osób. (wzrost o 17 proc.). W 2015 roku w kwidzyńskim szpitalu na świat przyszło 718 dzieci, czyli o 6 proc. więcej niż w 2014 roku, gdy urodziło się 676 noworodków.

Grupa EMC Szpitale prowadzi 10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 proc. przychodów Spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość inwestycji od 2001 roku sięga już blisko 150 mln zł.

" "