teleporady

Planowane połączenie EMC Instytut Medyczny z Zespołem Przychodni Formica

Zarząd EMC Instytut Medyczny 27 marca 2014 roku podjął uchwałę o połączeniu Spółki z Zespołem Przychodni Formica Sp. z o.o. EMC jest obecnie 100% udziałowcem w spółce przejmowanej.


Decyzja o zamiarze połączenia ma celu optymalizację funkcjonowania Grupy Kapitałowej EMC, obniżenie kosztów funkcjonowania spółek oraz uproszczenie struktury właścicielskiej.
 
Spółka poinformowała o zamairze połączenia w raporcie bieżącym 46/2014 opublikowanym 27 marca. 


 
Plan połączenia
 
Pierwsze zawiadomienie
 
Drugie zawiadomienie
EMC INSTUTUT MEDYCZNY
Roczne sprawozdanie za 2011 rok EMC Instytut Medyczny
 
Roczne sprawozdanie zarządu EMC Instytut Medyczny za 2011 rok 
 
Opinia biegłego rewidenta za 2011 rok
 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Roczne skonsolidowane sprawozdanie zarządu za 2011 rok

Opinia biegłego Grupa za 2011 rok 

Raport z badania sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok
Roczne sprawozdanie za 2012 rok EMC Instytut Medyczny  
 
Roczne sprawozdanie zarządu za 2012 rok EMC Instytut Medyczny


Opinia biegłego rewidenta za 2012 rok
 
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Roczne skonsolidowane sprawozdanie zarządu za 2012 rok

Opinia biegłego rewidenta Grupa z 2012 rok

Raport z badania sprawozdania funansowego Grupy za 2012 rok 
Roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok EMC Instytut Medyczny

Roczne sprawozdanie zarządu za 2013 rok EMC Instytut Medyczny

Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Roczne sprawozdanie zarządu za 2013 rok

Opinia biegłego rewidenta Grupa za 2013 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego Grupy za 2013
FORMICA
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Formica

Sprawozdanie zarządu za 2010 rok Formica 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok Formica

Sprawozdanie zarządu za 2011 rok Formica

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Formica

Sprawozdanie zarządu za 2012 rok Formica

"