teleporady

Grupa EMC Instytut Medyczny pokazała poprawę wyników rdr w I półroczu 2012

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku  o blisko 13 proc. do 80,34 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny zwiększył się dziesięciokrotnie i wyniósł 4,013 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,72 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.

2012

„Jestem zadowolony z utrzymania się tendencji poprawy wyników w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku”” - powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Na zwiększenie przychodów Grupy złożyły się wzrosty we wszystkich rodzajach działalności. Najwyższą dynamikę odnotowały przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zwiększyły się rdr o 12 proc.

Wzrost przychodów finansowanych ze środków NFZ spowodowany był zarówno podwyższeniem wartości punktu rozliczeniowego w świadczeniach szpitalnych jak i pozyskaniem nowych kontraktów, na realizację świadczeń w zakresach wcześniej nieobsługiwanych.
 
Grupa EMC Instytut Medyczny realizując model rozwoju zakładający kompleksową opiekę nad pacjentem, uruchomiła w pierwszym półroczu 2012 roku w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu Oddział Onkologii Ginekologicznej i Chirurgii Onkologicznej oraz Okulistyki. W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach otwarto natomiast Oddział Geriatryczny, a w Szpitalu Bukowiec w Kowarach Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Jest to odpowiedź na duże zapotrzebowanie pacjentów na leczenie onkologiczne, geriatryczne, a także coraz bardziej powszechne bulimie i anoreksje.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.
Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie.
 
Do grupy należą : Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.
 
Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów.

"