teleporady

EMC Instytut Medyczny zakończył negocjacje z EQT i dalej poszukuje inwestora

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA zakończył rozmowy z EQT VI Limited w sprawie potencjalnych inwestycji funduszu w Spółkę.

„Zakończyliśmy rozmowy z funduszem EQT, ponieważ nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego porozumienia odnośnie warunków transakcji” - powiedział Piotr Gerber, Prezes EMC Instytut Medyczny.

„Obecnie dalej prowadzimy proces poszukiwania strategicznego partnera, który podzielałby naszą wizję dalszego rozwoju. Zakończenie okresu wyłączności w negocjacjach z funduszem EQT, umożliwia prowadzenie rozmów z szerszym gronem zainteresowanych inwestorów. Możliwości związane z rozwojem naszej działalności poprzez dalsze akwizycje szpitali są bardzo szerokie w kontekście obecnych regulacji jak i zapotrzebowań samorządów. EMC Instytut Medyczny ze względu na skalę swojej działalności, unikalne doświadczenie w przekształcaniu szpitali publicznych oraz efektywne zarządzanie siecią szpitali i przychodni ma wiodącą pozycję na tym rynku” - dodał.

Strategia EMC Instytut Medyczny zakłada dalszy rozwój sieci szpitali i przychodni. Obecnie Spółka prowadzi szereg rozmów dotyczących kolejnych przejęć. Pozyskanie nowego inwestora umożliwi jej szybsze tempo rozwoju.
 

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej w 5 województwach. 
 

Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital Mikulicz w Świebodzicach i Szpital św. Anny w Piasecznie, a także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.
 

Główną działalność medyczną EMC stanowi: lecznictwo szpitalne – podstawowe i specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna oraz rehabilitacja medyczna.

Obecnie szpitale należące do sieci EMC posiadają ponad 1.000 łóżek i świadczą usługi dla ponad 850 tysięcy mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

 

Więcej informacji udziela:
Ewa Pogodzińska Dyrektor PR
EMC Instytut Medyczny
661300287

 

"