20.03.2024

Informacja o planowanych postępowaniach w ramach dotacji celowej z Funduszu Medycznego przewidywanych w 2024 roku w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Informujemy, że w ramach dotacji celowej z Funduszu Medycznego dotyczącego „Modernizacji i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.” w 2024 roku planujemy następujące działania związane z modernizacją:

 
Typ zadania Zadanie Planowany termin wszczęcia postępowania Planowany termin realizacji zadania
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe przebudowa pracowni TK 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe przebudowa pracowni RTG 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Dokumentacja projektowa Opracowanie projektowe przebudowa SOR 2 kwartał 2024 2 kwartał 2024 - 3 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa pracowni TK 3 kwartał 2024 3 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa pracowni RTG 3 kwartał 2024 3 kwartał 2024
Roboty budowlane i instalacyjne Przebudowa SOR 3 kwartał 2024 3 kwartał 2024 - 4 kwartał 2024