02.07.2014

Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości

Należący do EMC Instytut Medyczny Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał 11 czerwca 2014 roku certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości.

 

W wyniku przeprowadzonej wizyty akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa potwierdziło,  że Szpital św. Rocha w Ozimku spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.  Szpital św. Rocha uzyskał ocenę 88 proc. spełnienia wymagań. Wynik ten był lepszy od 125 akredytowanych szpitali.

„Jest to pierwsza jednostka w naszej Grupie, która otrzymała akredytację CMJ. Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje dyrekcji i pracownikom Szpitala w Ozimku za ogromne zaangażowanie w pracę, które umożliwiło pozytywną weryfikację przez CMJ. Uzyskanie akredytacji potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych pacjentom usług medycznych” - powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.
 
Do tej pory akredytację Centrum Monitorowania Jakości uzyskały 160 szpitale w Polsce .

http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php

Szpital  św. Rocha w Ozimku prowadzi Oddziały: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Rehabilitacji Neurologicznej, Rehabilitacji Narządu Ruchu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci  i Młodzieży oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych.