16.10.2014

Prezentacja planu inwestycyjnego w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie

We wtorek 14 października podczas konferencji prasowej przedstawiciele EMC Instytut Medyczny podsumowali dotychczasowe działania w prowadzonym przez Spółkę Zdrowie Szpitalu w Kwidzynie oraz zaprezentowali plan inwestycji na lata 2014-2018.

Prezentacja planu inwestycyjnego w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

 

„Szpital Zdrowie jest ważnym elementem sieci EMC. Wśród podjętych działań, które służyć mają poprawie bezpieczeństwa pacjentów kwidzyńskiego Szpitala wymienić należy zakup dwóch nowych aparatów USG oraz trzech aparatów do zewnętrznego masażu serca Lucas, w które zostały zaopatrzone szpitalne karetki. Szpital w Kwidzynie jest pierwszym w województwie dysponującym  takim sprzętem w karetkach” – powiedziała Agnieszka Szpara, Prezes EMC Instytut Medyczny.

Dodała, że w placówce systematycznie przeprowadzane są szkolenia personelu, aby podnosić jakość oferowanych usług.  Znajduje to odzwierciedlenie w stałej poprawie wyników ankiet satysfakcji pacjentów.

Cykl szkoleń obejmuje także podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. We wtorek 14 października odbyła się trzecia edycja Interdyscyplinarnej Szkoły Laparoskopii EMC, którą poprowadził chirurg prof. Józef Dzielicki – Konsultant Grupy EMC ds. chirurgii. Ekspert w dziedzinie chirurgii laparoskopowej przeprowadził w asyście Ordynatora Oddziału Chirurgii lek. med. Zdzisława Żywickiego dwa zabiegi przepukliny rozworu przełykowego metodą laparoskopową (fundoplikacja).

Tego samego dnia dr n. med Andrzej Morawski Konsultant Grupy EMC ds. ginekologii wizytował Oddział Położniczo-Ginekologiczny kwidzyńskiego Szpitala.

Dyrektor Generalny EMC Józef Juros przedstawił plan inwestycji w latach 2014-2018 .

„Pierwszą inwestycją będzie przebudowa budynku węzła ciepłowniczego na potrzeby prowadzenia przychodni specjalistycznej z  kilkunastoma gabinetami. Jesteśmy na finiszu przygotowania projektu architektonicznego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że jeszcze w listopadzie takie pozwolenie otrzymamy i w 2015 roku nowa przychodnia powstanie” – powiedział Józef Juros.

W planach na lata 2015-2016 przewidywana jest budowa nowego bloku operacyjnego, OIOM-u i sterylizacji oraz organizacja oddziałów zabiegowych  (chirurgia, urologia i ortopedia) w nowej lokalizacji. Do końca 216 roku planowane jest spełnienie wszelkich wymogów programu dostosowawczego.

Z kolei na lata 2017-18 przypadać ma reorganizacja oddziałów pobytowych (interna z kardiologią, pediatria, ginekologia z położnictwem,  neonatologia) w nowych i dotychczasowych lokalizacjach.
 

Po spotkaniu ukazały się liczne publikacje m.in obszerna relacja w TV Kwidzyn.

http://www.tv-kwidzyn.pl/6,722-szpital_w_kwidzynie_-_nadchodza_zmiany.html