08.02.2018

Oświadczenie w sprawie sprawie sposobu przechowywania szczepionek

Szczepionki są przechowywane przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa

Oświadczenie dot. sposobu przechowywania szczepionek

 

W placówkach EMC Instytutu Medycznego SA szczepionki są przechowywane w sposób spełniający wszystkie wymogi tzw. “zimnego łańcucha” od momentu zakupu do podania pacjentowi.

Szczepionki, jak i inne leki biologiczne, po zakupie są transportowane w specjalistycznych pojemnikach, gwarantujących zachowanie warunków określonych przez producenta oraz umożliwiających stały monitoring temperatury.

Szczepionki są bezwzględnie przechowywane w lodówkach wyposażonych w specjalistyczne urządzenia alarmowe, reagujące na przekroczenia wymaganych zakresów temperatur. W takim przypadku urządzenie uruchamia sygnał alarmowy oraz wysyła sms do wyznaczonego pracownika, który bez względu na porę dnia i nocy zabezpiecza materiał biologiczny poprzez przeniesienie go do innej lodówki lub przewiezienie do innej jednostki medycznej posiadającej sprawne urządzenie chłodnicze.