25.08.2014

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy EMC w pierwszym półroczu 2014

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się w pierwszym półroczu 2014 o 51 proc. do 122,7 mln zł.

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy EMC w pierwszym półroczu 2014

 

Na wysoki wzrost przychodów wpłynęło ujęcie wyników nowo pozyskanych Spółek - Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Podmioty te zwiększyły sprzedaż Grupy o ponad 42 mln zł.
Zysk z działalności operacyjnej Grupy EMC w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 1,1 mln zł, a skonsolidowana EBIDTA ukształtowała się na poziomie 7,6 mln zł.

„W przejętych Szpitalach prowadzimy i wdrażamy prace nad poprawą ich funkcjonowania, aby podnieść jakość usług medycznych oferowanych naszym pacjentom oraz uzyskać rentowność tych podmiotów. Rozpoczynamy tam też duże inwestycje w modernizację i przebudowę infrastruktury” - powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

„W pierwszym półroczu 2014 nadal prowadziliśmy inwestycje związane z rozbudową Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz Szpitala św. Anny w Piasecznie. Trwała także modernizacja budynku Szpitala Bukowiec w Kowarach” - dodał.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o Spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia ubiegłego roku.

W lutym 2014 roku sfinalizowana została transakcja nabycia Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie. Ta dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 Oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Są to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz hospicjum.

W czerwcu 2014 roku należący do EMC Instytut Medyczny Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.