teleporady
Medycyna pracy

Medycyna pracy

EMC Przychodnie Wrocław: ul. Łowiecka 24

 

 

 

 

 

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy. Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania umowy z wybraną placówką medyczną w celu zapewnienia opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu EMC Instytut Medyczny pomaga firmom takim, jak Twoja wywiązać się z obowiązków regulowanych przez przepisy, realizując badania z zakresu Medycyny Pracy.

Badania profilaktyczne w EMC Instytut Medyczny

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na ocenie możliwości pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. W tym przypadku uwzględnione zostają czynniki szkodliwe oraz uciążliwe w danym środowisku pracy. Pod pojęciem badania profilaktyczne kryją się:

badania wstępne

Pracodawca ma obowiązek skierować na nie:

- nowozatrudnionych pracowników przed podjęciem pracy,
- pracowników zmieniających stanowisko pracy,
- każdego pracownika w sytuacji, gdy zmienia się jego charakter stanowiska pracy, a tym samym pojawiają się nowe zagrożenia.

badania okresowe

Pracodawca ma obowiązek skierować na nie:

- osoby pracujące już na konkretnym stanowisku, przed zakończeniem ważności zaświadczenia.
Częstotliwość badań okresowych reguluje Kodeks Pracy, a jest to uzależnione od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe należy wykonywać w przedziale od 2 do 5 lat.

badania kontrolne

Badaniom kontrolnym podlega każdy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku. Każde orzeczenie lekarskie jest wydawane przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca w żadnym wypadku nie może dopuścić do tego, by pracownik podjął pracę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W tym przypadku odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, ciąży na pracodawcy.

Na naszą ofertę składają się:

lekarz i pielęgniarka medycyny pracy;
neurolog, laryngolog, dermatolog;
okulista (wykonuje komputerowe badanie wzroku);
spirometria, audiometria, RTG, EKG, badania laboratoryjne;
badania dla kierowców;
testy psychotechniczne;
badania osób posiadających pozwolenie na broń;
badania osób ubiegających się o posiadanie broni i wydanie licencji;
badania dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące;
szczepienia ochronne (niezbędne w związku z wykonywaną pracą);
przegląd stanowisk pracy oraz komisje BHP.
co nas wyróżnia

co nas wyróżnia

W trosce o zadowolenie każdego Klienta oferowana przez nas realizacja i koordynacja badań Medycyny Pracy odbywa się na najwyższym poziomie, a świadczą o tym następujące kwestie:

wszystkie niezbędne badania, konsultacje oraz wydanie orzeczenia realizujemy w ciągu 1 dnia.
każdy Klient posiada dedykowanego opiekuna, którego zadaniem jest optymalizacja działań w zakresie Medycyny Pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
nasze usługi są kompleksowe.
dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.
świadczenia realizujemy przez 5 dni w tygodniu.
wizyty umawiamy telefonicznie na konkretny termin.
nasze placówki znajdują się w dogodnych lokalizacjach.
nasz personel składa się z miłych i kompetentnych specjalistów.

Pobierz ofertę:

EMC_oferta medycyna pracy

 

 

Dowiedz się więcej o Medycynie pracy w naszych placówkach:

https://medycynapracy.emc-sa.pl/

W celu zawarcia umowy zapraszamy do kontaktu:

Michaela Kobylańska
+48 787 098 850
michaela.kobylanska@emc-sa.pl

 

Informacja i rejestracja

" "