teleporady

Badania słuchu w Poradni Laryngologicznej

Videostroboskopia i tympanometria

 

Poradnia Laryngologiczna świadczy usługi w zakresie wykonywania badań diagnostycznych badań videostroboskopowych krtani oraz badania słuchu za pomocą tympanometru.

 
BADANIE VIDEOSTROBOSKOPOWE KRTANI

 

W Poradni Laryngologicznej CM PRACTIMED wykonujemy badania videostroboskopowe krtani. Badanie to umożliwia sprawdzenie stopnia napięcia, ruchomości i stanu strun głosowych oraz wykrycie zmian w krtani, również tych nowotworowych.

Videostroboskopia - to nowoczesna, nieinwazyjna metoda badania krtani. Umożliwia wykrycie zmian narządu głosu: morfologicznych (m.in. wczesnych zmian nowotworowych) oraz czynnościowych.

Wskazania do badania: chrypka utrzymująca się powyżej 3 tygodni, duszność, podejrzenie zmian w krtani. Obraz zmian jest rejestrowany na taśmie filmowej i zdjęciu fotograficznym.

 

TYMPANOMETRIA

 

Tympanometria jest również rodzajem nieinwazyjnej metody badania słuchu. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Jej wynikiem jest powstanie krzywej tympanogramu, za pomocą której można zdiagnozować pęknięcie błony bębenkowej, infekcje ucha środkowego (szczególnie u dzieci), niedrożność trąbki Eustachiusza i nieprawidłowość zanikania odruchu strzemiączkowego.

Jak wygląda badanie?

W czasie badania do przewodu słuchowego wkładamy zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanometrycznego pierwszy połączony z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w przewodzie słuchowym. Zmiany ciśnienia powodują wychylenie błony bębenkowej, które są rejestrowane automatycznie przez tympanometr i przedstawione w postaci krzywej – tympanogramu.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Zarówno badanie słuchu audiometrem czy tympanometrem musi być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym z oceną drożności trąbki słuchowej i badaniem subiektywnym słuchu.

W przypadku niedrożności najpierw często wykonywane jest płukanie przewodu słuchowego.

" "