teleporady
Jak wybrać lekarza rodzinnego

Jak wybrać lekarza rodzinnego

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług powinieneś dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w każdej z naszych rejestracji oraz online. Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji służą pracownicy rejestracji.

Jako pacjent masz prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany możesz dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swojej poprzedniej placówki. 

Złóż deklarację:

1. Pobierz i wypełnij deklarację:

lekarz

poz_lekarz


pielęgniarka

poz_pielegniarka


położna

poz_polozna

2. Złóż deklarację osobiście w naszej przychodni

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, chirurgii dnia jednego i pozostałych usług oferowanych przez placówki Aktywnego Centrum Zdrowia na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

Skontaktuj się z nami:

tel: 71 344 91 44

e-mail: info@emc-sa.pl

 

"