teleporady
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji i pozostałych usług oferowanych przez placówki Grupy EMC Szpitale na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

Złóż deklaracją:

1. pobierz plik i wypełnij.

lekarz

poz_lekarz


                                                                                                                                                                                                                 pielęgniarka

poz_pielegniarka
                                                                                                                                     

położna

poz_polozna


2. złóż osobiście w placówce.

UWAGA !
W związku z sytuacją wywołana koronawirusem i drastycznym wzrostem zakażeń, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji POZ w formie elektronicznej (skan) oraz za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Skontaktuj się z nami.

 

Informacja i rejestracja

" "