Oddział Chorób Wewnętrznych

Na oddziale chorób wewnętrznych zajmujemy się leczeniem oraz diagnostyką chorób internistycznych, kardiologicznych, chorób przewlekłych, jak również stanów wymagających diagnostyki czy leczenia w warunkach szpitalnych. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, sprzętem do diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, co pozwala na szybką oraz dokładna diagnozę schorzenia. Realizujemy diagnostykę oraz leczenie w szerokim zakresie chorób wewnętrznych, świadcząc równocześnie usługi w formie stałego ostrego dyżuru.

Ordynator:

dr. n. med. Marek Rachwalik - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Z-ca Ordynatora:

lek. med. Marcin Kołtun - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca:

mgr. Malwina Chłopecka

Informacja i rejestracja