teleporady

Oddział Chorób Wewnętrznych

Na oddziale chorób wewnętrznych zajmujemy się leczeniem oraz diagnostyką chorób internistycznych, kardiologicznych, chorób przewlekłych, jak również stanów wymagających diagnostyki czy leczenia w warunkach szpitalnych. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, sprzętem do diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, co pozwala na szybką oraz dokładna diagnozę schorzenia. Realizujemy diagnostykę oraz leczenie w szerokim zakresie chorób wewnętrznych, świadcząc równocześnie usługi w formie stałego ostrego dyżuru.

Ordynator: dr. n. med. Marek Rachwalik - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Pielęgniarka koordynująca: Irena Nowak

Informacja i rejestracja

"