teleporady
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji i pozostałych usług oferowanych przez placówki Grupy EMC Szpitale na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany można dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swojej poprzedniej placówki.

Złóż deklarację:

1. pobierz plik i wypełnij.

lekarz

poz_lekarz


pielęgniarka


poz_pielegniarka


położna

poz_polozna


2. złóż osobiście w placówce.

Skontaktuj się z nami.

 

 

Informacja i rejestracja

"