teleporady
Badania kardiologiczne - Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Badania kardiologiczne - Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Do dyspozycji lekarzy mamy kompleksowo wyposażone pracownie kardiologiczne, które pozwalają nam na wykonywanie takich badań jak:

EKG spoczynkowe

Podstawowe informacje

Elektrokardiogram - zwykle nazywany EKG - to obraz elektrycznej aktywności serca, rejestrowany przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i kończyn. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie) Badanie tylko w części przypadków pozwala rozpoznać zawał czy chorobę wieńcową. Może być wykonane w gabinecie lekarskim, przychodni albo przy łóżku chorego. 

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel,  którym skóra smarowana   jest   przed   założeniem   elektrod,   zwiększa   przewodzenie   pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik w postaci graficznego wykresu    jest interpretowany przez lekarza.

Ważne, aby na wyniku wpisywać wiek chorego - ma to istotne znaczenie dla opisu badania.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok. 5-10 minut.

EKG wysiłkowe

Podstawowe informacje

EKG   wysiłkowe   służy   ocenie   pracy   serca   w   trakcie   wysiłku i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. Test jest  przeprowadzany  na  ruchomej  bieżni  lub rowerze treningowym.   Przed badaniem na klatkę piersiową zakładane są elektrody do EKG, zaś na rękę - mankiety do mierzenia ciśnienia. Rozpoczyna się od spokojnego spaceru na bieżni lub powolnego pedałowania na rowerze. W celu uzyskania efektu wzmożonego wysiłku co pewien czas   podnoszony jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni lub - w przypadku roweru treningowego - zwiększany opór pedałowania. EKG wysiłkowe wymaga obecności lekarza na wypadek pojawienia się zbyt mocnej reakcji pacjenta! Pacjent powinien informować o wszelkich niepokojących objawach, takich jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie. Wystąpienie któregoś z nich spowoduje zakończenie testu. Przez cały czas trwania badania zapisywane jest ciśnienie krwi i wynik EKG.

Przygotowanie do badania

Niezbędne jest posiadanie aktualnych wyników następujących badań: morfologia, OB, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol, glukoza, trójglicerydy, ALaT, ASPaT, potas, RTG klatki piersiowej - ważny 1 rok, echo serca z Dopplerem. Dodatkowo należy wykonać EKG spoczynkowe kilka dni przed badaniem EKG wysiłkowym. Zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, godzinę przed badaniem proszę zjeść lekkostrawny posiłek. Mężczyźni - w przypadku owłosionej klatki piersiowej proszeni są ewe. podgolenie kl. piersiowej. Dodatkowo proszę, by pacjentów przed EKG wysiłkowym informować, że: Przed samym  badaniem lekarz może stwierdzić konieczność wykonania dodatkowych badań i skierować na nie pacjenta. Do badania należy założyć wygodne buty i luźny strój.

Czas badania

Badanie trwa ok. 30 minut, wynik dostępny jest od razu po jego zakończeniu.

holter EKG - całodobowy pomiar pracy serca

Podstawowe informacje
Badanie metodą Holtera polega na monitorowaniu rytmu i częstotliwości skurczów pracy serca przez ok. 24 godziny. Pozwala to ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Badanie metodą Holtera umożliwia ocenę zaburzeń rytmu serca, które pojawiają się o różnych porach dnia i w nocy, a także umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta (takich jak zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej) ze zmianami w EKG. Pozwala również na ocenę działania rozrusznika serca. Elektrody umiejscowione na klatce piersiowej podłączone są do małego, przenośnego urządzenia (na baterie), które rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące jest utrzymywane przez pas zapięty wokół bioder. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności. Ważne, aby w tym czasie prowadzić dziennik, odnotowując dokładnie godziny posiłków, spacerów, kierowania pojazdem, jak również ewentualnych niepokojących objawów (kołatania serca, zawrotów głowy, duszności). Badanie metodą Holtera może być przeprowadzone w gabinecie lekarskim, przychodni, prży łóżku chorego w szpitalu lub domu. Po jego zakończeniu lekarz analizuje zapis urządzenia oraz notatki pacjenta.

Przygotowanie do badania

Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie do badania. W przypadku mężczyzn wymagane jest ogolenie torsu.

Czas badania

Badanie trwa 24 godziny, wynik dostępny jest do 7 dni od dnia ściągnięcia aparatu.

holter RR- całodobowy pomiar ciśnienia

Holter ciśnieniowy to nowoczesny, automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego. Pacjent przez całą dobę nosi specjalny mankiet, który co 15 minut napompowuje się I dokonuje pomiaru ciśnienia. Dane z tych pomiarów są zapisywane w niewielkim urządzeniu wielkości walkmana. Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

Przygotowanie do badania

Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie do badania. W przypadku mężczyzn wymagane jest ogolenie torsu.

Czas badania

Badanie trwa 24 godziny, wynik dostępny jest do 7 dni od dnia ściągnięcia aparatu.

USG (ECHO) serca

Podstawowe informacje

To badanie struktur i ruchów serca przy pomocy aparatu USG. Echo serca można przeprowadzić w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca, diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krewi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). Obraz serca jest pokazywany i nagrywany na specjalnym monitorze tak, aby później Lekarz mógł dokonać pełnej oceny.

Przygotowanie do badania

Nie wymaga przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok, 20 minut, wynik badania dostępny od razu po badaniu.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "