teleporady

Poradnia Medycyny Pracy

Nasze centrum medyczne w poradni medycyny pracy, prowadzi kompleksową opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy. Oferujemy atrakcyjne pakiety medyczne dla firm.

Podstawowe informacje:

oferta medycyny pracy dedykowana jest małym i dużym firmom
badania wstępne, okresowe i kontrolne
badania wstępne, okresowe i kontrolne, wizytacja stanowisk pracy oraz udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP w Państwa firmie - to trzon naszej oferty skierowanej do małych i dużych przedsiębiorstw.


W skład zespołu orzeczników wchodzi:

lekarz medycyny pracy
lekarz okulista
neurolog
laryngolog

 
Punktem odniesienia naszej działalności w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593), która zobowiązuje każdego Pracodawcę do posiadania pisemnej umowy na badania medycyny pracy z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Jesteśmy w gronie tych placówek.

Poradnia medycyny pracy i lekarze w niej zatrudnieni wykonują:

badania profilaktyczne pracowników do pracy: wstępne, okresowe, kontrolne – na podstawie umów z zakładami pracy
badania pracowników biurowych
badania kierowców - do prawa jazdy
badania pracowników pracujących na wysokości
badania pracowników fizycznych (monterzy, spawacze, pracownicy produkcji, itp.)
badania pracowników mających kontakt z żywnością, badania do celów sanitarno- epidemiologicznych („do książeczki”)
badania osób ubiegających się o aplikację lub objęcie urzędu: sędziego, prokuratora, kuratora, komornika sądowego, syndyka
badania lekarskie kandydatów do Izb Lekarskich, Aptekarskich, Farmaceutycznych, Pielęgniarek i Położnych, Diagnostów Laboratoryjnych


Badania medycyny pracy realizujemy w schemacie blokowym - w jednym czasie w gabinetach przyjmują lekarze medycyny pracy oraz specjaliści: laryngolog, okulista i neurolog, co w większości przypadków pozwala nam na wydanie zaświadczenia pracownikowi w tym samym dniu. Możliwe jest to także dlatego, ponieważ dostępny w jednym miejscu jest także gabinet zabiegowy (EKG, pobranie krwi).

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, przed przystąpieniem do badań, każdy Pracodawca zobowiązany jest do podpisana stosownej umowy. W naszej placówce proponujemy dwa warianty umów, w zależności od preferencji Pracodawcy:

umowa cen jednostkowych (rozwiązanie dla małych firm) - płatność za każdą zrealizowaną usługę, rozliczenie odbywa się raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury, zgodnie z ilością zrealizowanych usług medycznych
umowa ryczałtowa (rozwiązanie dla dużych firm) - stała miesięczna opłata, uzależniona od ilości pracowników.


Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "