Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 35,40,45,50,55 lat, którzy posiadają aktywną deklarację do lekarza POZ, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia u innych świadczeniodawców i nie mają postawionej diagnozy dyskwalifikującej do uczestniczenia w rzeczonym projekcie. Ponadto program obejmuje wykonanie dla każdego zakwalifikowanego pacjenta badań profilaktycznych z zakresu:

  1. Szczegółowy wywiad z pacjentem oceniający obciążenie rodzinne.
  2. Badania laboratoryjne.
  3. Badanie fizykalne.
  4. Ocena BMI.
  5. Pomiar ciśnienia tętniczego.
  6. Dokonanie przez lekarza oceny ryzyka zachorowania na chorobę układu krążenia, dalsze zalecenia zdrowotne  oraz    edukację.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja i rejestracja