Poradnia pediatryczna  POZ

W poradni przyjmowane są zarówno dzieci chore jak i zdrowe. Leczenie dzieci chorych obejmuje bardzo szeroki zakres schorzeń w oparciu o różnorodną i wielopoziomową diagnostykę.

W poradni dzieci zdrowych, pielęgniarki i lekarze pediatrzy, dbają o prawidłowy rozwój dzieci, zapewniając realizację wizyt patronażowych noworodków, wykonując szczepienia oraz prowadząc badania bilansowe dzieci i młodzieży. Wykonujemy szczepienia gwarantowane w ramach umowy z NFZ, a także szerokie spektrum szczepień dodatkowych.

Zespół lekarzy EMC Przychodnie Lubmed:
lek. Wanda Kozik-Fediów
lek. Grażyna Podwińska
lek. Jan Partyka
lek. Tomasz Owerko

lek. Urszula Kołpa

lek. Katarzyna Lewicka

lek. Andrzej Sadowski
lek. Teresa Węckowicz
lek. Joanna Czarnecka-Eichstaedt