teleporady
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy naszym pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry), usług pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Nasi pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych,  i pozostałych usług oferowanych przez naszą placówkę na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

W naszej Poradni POZ dostępne są;

gabinet zabiegowy
gabinet szczepień
punkt pobrań (czynny we wtorek i czwartek)

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany można dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swojej poprzedniej placówki.

Złóż deklarację:

1. Pobierz i wypełnij:

lekarz

poz_lekarz


pielęgniarka

poz_pielegniarka


położna


poz_polozna


2. Złóż deklarację osobiście w placówce

Informacja i rejestracja

"