teleporady
Nowak

Sławomir Nowak

ordynator oddziału anestezjologii

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalizacje:

anestezjologia

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

" "