teleporady
doktor nauk medycznych Jacek Martynkiewicz - specjalista chirurg ortopeda

Jacek Martynkiewicz

specjalista chirurg ortopeda

dr n. med. Jacek Martynkiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych oraz specjalizację II stopnia uzyskał w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki [FESSH].

Odbył staże kliniczne w renomowanych ośrodkach m.in. Rajindra Hospital - Government Medical College,Patiala (Indie), Orthopädische Universitätsklinik Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg (Niemcy).

W 2013r. jako pierwszy w Polsce wykonał całkowitą rekonstrukcję anatomiczną złamania panewki stawu biodrowego z dostępu “intrapelvic”.

Wszedł w skład zespołu który jako pierwszy na świecie w 2016 r. wykonał skuteczny przeszczep ręki pacjentowi z wadą wrodzoną kończyny górnej.

Dzięki ciągłemu kształceniu, udziale w szkoleniach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą, proponuje swoim pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia i operacyjne, stosowane obecnie w wiodących światowych ośrodkach klinicznych.

W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób i urazów kończyny górnej, chirurgii ręki, chirurgii miednicy i stawu biodrowego, chirurgii nerwów obwodowych, mikrochirurgii oraz rekonstrukcjach wielotkankowych w zakresie narządu ruchu.

dr n. med. Jacek Martynkiewicz w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu zajmuje się leczenie kończyny górnej.

Specjalizacje:

ortopedia , chirurgia urazowo-ortopedyczna , leczenie kończyny górnej

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

" "