teleporady

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Ordynator lek. Ryszard Szymków
Pielęgniarka Koordynująca Maria Kupiec

SOR udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Prowadzimy wstępną diagnostykę, konieczną do dalszego postępowania leczniczego Pacjentom przywiezionym przez Pogotowie Ratunkowe lub skierowanych przez lekarza POZ.


Profesjonalny i dobrze wyszkolony personel oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pozwalają zapewnić fachową pomoc medyczną i odpowiednie warunki pobytu. Oddział posiada własne lądowisko dla śmigłowców.

Recepcja

" "