Badania neurodiagnostyczne

W naszej ofercie badań diagnostycznych znajdują się również badania z zakresu neurodiagnostyki, wykonywane na nowoczesnym sprzęcie, przez zespół doświadczonych techników i specjalistów neurologii.

Wykonujemy m.in. badanie EMG

Badania wykonywane są w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie. Wymagane jest jest skierowanie od specjalisty neurologa.

WSKAZANIA DO DIAGNOSTYKI EMG:

Neuropatie,
Polineuropatie
Urazowe uszkodzenia nerwów obwodowych
Zespół cieśni nadgarstka, inne uszkodzenia z uwięźnięcia lub ucisku nerwu
Uszkodzenie splotów nerwowych,
Zespoły korzeniowe
Uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego (SLA, SMA, poliomyelitis)
Miopatia
Dystrofia mięśniowa
Miotonia
Miastenia
Tężyczka

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EMG

rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem
nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany
w okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny
na badanie prosimy zabrać poprzednie wyniki badań oraz listę przyjmowanych leków

 

PRZECIWWSKAZANIA:

Diagnostyka EMG jest całkowicie bezpieczna z punktu widzenia zdrowia pacjenta i nie stwierdza się medycznych przeciwwskazań do wykonania badania za wyjątkiem:

elektryczny rozrusznik serca - w przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na badanie
dopuszczalne są elementy tytanowe w badanej okolicy ciała

Informacja i rejestracja