teleporady

Szczepienia przeciw COVID-19 - Kamień Pomorski

Szpital Św. Jerzego

SZCZEPIENIA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ. 

Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim został zakwalifikowany jako szpital węzłowy.

 

W etapie "0" mogą zostać zaszczepieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

W celu zgłoszenia chęci zaszczepienia należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres:
szczepienia.kamien@emc-sa.pl.

Termin zgłaszania podmiotów medycznych został wydłużony do dnia 14 stycznia 2021 r.

 

Zalacznik_nr_2_-_Zgoda_na_przetwarzanie_danych

 


W przypadku chęci zaszczepienia grupy pracowników prosimy o przesłanie zestawienia zbiorczego w formie poniższego pliku excel.

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_szczepienia_pracownicy

 


Koordynacja szczepień COVID-19

Agnieszka Maziarz: tel. 661-300-356

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989 (lub (22) 62 62 989)

 

Osoby zgłoszone do programu szczepień proszone są o posiadanie wypełnionej ankiety papierowej w momencie przybycia do placówki na szczepienie:

kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem
Ulotka dla pacjenta - szczepionka Comirnaty:

Comirnaty_Ulotka_dla_Pacjenta
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są TUTAJ.


 

"