Ważne informacja dla pacjentek ciężarnych

W SPRAWIE ZASAD ODBYWANIA PORODÓW RODZINNYCH W SZPITALU ŚW. ANTONIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Decyzją dyrekcji szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich od dnia 08.07.2020r. od godziny 8.00 wznawiamy możliwość prowadzenia porodów rodzinnych,  z zachowaniem określonych zasad w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Ważne! Uczestnictwo przy porodzie jest możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania szczepienia przec COVID-19 według schematu podstawowego. Należy udokumentować szczepienie w aplikacji mObywatel.

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W PORODZIE RODZINNYM

1. Rodzącej może towarzyszyć jedna osoba, która zobowiązana jest dostosować się do ustalonych przez szpital zasad reżimu sanitarnego, mającego na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno pacjentce jak i personelowi medycznemu.

2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba.

3. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, wszelkie objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych dyskwalifikują osobę towarzyszącą z uczestnictwa w porodzie rodzinnym. Osoby pozostające w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala.

4. Przed wejściem do szpitala ciężarna i osoba towarzysząca przechodzą triaż /pomiar temperatury ciała, wstępny wywiad epidemiologiczny, następnie zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną.

5. Pacjentka wypełnia formularz – Oświadczenie-  i formularz - Ankieta epidemiologiczna, a osoba towarzysząca wypełnia formularz  -  Świadomej zgody na asystę przy porodzie rodzinnym w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 /do pobrania,  i formularz - Ankieta epidemiologiczna.

6. Pacjentka oraz osoba towarzysząca mają pobierany test antygenowy w kierunku COVID-19. Test jest darmowy.

7. Decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje personel sali porodowej po analizie Ankiety epidemiologicznej, ankiety Świadomej zgody na asystę przy porodzie rodzinnym oraz po wstępnym badaniu pacjentki.

8. O postępie porodu i możliwości dołączenia do rodzącej osoba towarzysząca  zostaje powiadomiona  telefonicznie przez rodzącą lub personel sali porodowej /do tego czasu osoba towarzysząca przebywa poza szpitalem/.

9. Osoba towarzysząca  po otrzymaniu informacji zgłasza się  do szpitala, dezynfekuje ręce, a następnie  otrzymuje do ubrania  maseczkę ochronną,  fartuch flizelinowy i rękawice.

10. Położna oddziału odbiera osobę towarzyszącą i przechodzą windą do oddziału położniczego do wydzielonego pokoju.

11. W wydzielonym pomieszczeniu  osoba towarzysząca zdejmuje fartuch flizelinowy, odzież własną,  rękawice i ponownie ubiera się w odzież ochronną: jednorazowy kombinezon lub fartuch barierowy, przyłbicę, rękawice i  ochraniacze na obuwie. W przypadku zastosowania fartucha barierowego osoba towarzysząca otrzymuje również czepek ochronny na włosy.

12. Środki ochrony indywidualnej dla osoby towarzyszącej zapewnia szpital.

13. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie  sali porodowej zachowuje bezpieczny dystans przynajmniej 2 metrów wobec personelu medycznego prowadzącego poród, często dezynfekuje ręce oraz ma  założoną maskę ochronną.

14. Pacjentka w czasie porodu nie musi być w masce ochronnej, chyba że wyrazi taką wolę.

15. W trakcie porodu osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu sali porodowej.

16. Po porodzie osoba towarzysząca może pozostać z pacjentką w sali porodowej do 2 godzin, po  zakończeniu pierwszego kontaktu ,, skóra do skóry”, po czym zobowiązana jest opuścić salę porodową i oddział.

17. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczeniu oddziału w przypadku konieczności wykonania cięcia cesarskiego i porodu zabiegowego  lub przyjęcia kolejnej rodzącej, i braku dodatkowej wolnej sali.

18. Osoba towarzysząca, która w opinii personelu sali porodowej rażąco naruszą  zasady  postępowania epidemiologicznego ustalone w czasie pandemii COVID-19  zostanie poproszona o opuszczenie sali porodowej i budynku szpitala.

19. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w oddziale położniczo – ginekologicznym do odwołania utrzymany jest ZAKAZ ODWIEDZIN.

Powyższe zasady mają na celu zapewnienie Państwu ochrony przed możliwością zakażenia koronawirusem, także u Waszego dziecka.

 

Druk zgody do pobrania:

Zgoda na poród rodzinny